Нешто више о профилу

CNC машина.
(CNC) Computer Numerical Control је процес производње машинских делова на машинама код којих компјутер управља кретањем радних органа машине. Израђује геометријски модел машинског дела на компјутеру и на основу њега прави програм потребан за обраду на ЦНЦ машини. Овај профил захтева одређену креативност и вештину које ученик стиче израдом великог броја програма за обраду на ЦНЦ машинама, али и израдом великог броја цртежа и модела на компјутеру. Ово је најатрактивније занимање у машинству.

После четворогодишњег програма ученици ће бити оспособљени за:

  • правилну израду и коришћење машине
  • процес организације на CNC машинама
  • активно коришћење рачунара приликом израде итд...

Повезује познавање опште машинских знања, са познавањем технологија обраде на компјутерски управљаним струговима и глодалицама.

Like this website? Create yours in under 2 minutes.