Нешто више о профилу


Мултимедија је употреба рачунара за представљање и комбиновање текста, графике, звука и видеа са везама и алатима који омогућавају кориснику да се креће, комуницира, креира. На пример, ако немате рачунар за пружање интерактивности, имате комбиновани медиј, а не мултимедију.


Мултимедија је облик комуникације који комбинује различите облике садржаја као што су текст, аудио, слике, анимације или видео у једну презентацију, за разлику од традиционалних масовних медија, попут штампаног материјала или аудио записа. Временом су хипермедијска проширења довела мултимедију на World Wide Web (WWW).


Like this website? Create yours in under 2 minutes.