Нешто више о профилу


Механичар грејне и расхладне технике бави се инсталирањем, сервисирањем, поправљањем и тестирањем технике која служи за раслађивање односно грејање одереног простора. Приликом инсталирања технике за грејање нацрти се узимају у обзир као помоћно средство спрам којих се врши уградња радијатора и разних врста цеви…

Приликом уградње система за расхлађивање механичар се консултује са датим упутствима производа ради сигурнијег прикључивања на извор електричне енергије. По завршетку рада механичар је дужан да повери радно стање целокупног система. Такође, извршава редовну контролу расхладних и грејних система, а у случају квара способан је да замени део и уклони квар.

Радно место није одређено простором, а рад се углавном обавља у незгодном положају на висини.Настава се одвија у учионицама и посебно специјализованим кабинетима за практичну наставу. На крају школовања, практична настава се обавља у једној од фирми, радионица или сервиса у околини, која се баве облашћу за коју се наши ученици школују.

Like this website? Create yours in under 2 minutes.