Нешто више о профилу

У току школовања ученицима се омогућава практичан рад у ауто-сервисима, техничким
прегледима, гаражама а као обавезан део наставе омогућава се обука за возача Б категорија.
Такође се организују посете фирмама, сајмовима, осигуравајући кућама и пројектним бироима
где се ученици могу ближе упознати са конкретним пословима којима се бави стручњак овог
профила.

Like this website? Create yours in under 2 minutes.