Живот и рад Техничке школе у Младеновцу има лепу прошлост и релативно дугу
традицију.
Стручно оспособљавање у нашем граду је почело оснивањем Занатске шегртске школе 1910 године, а наставило се кроз Трговачко-занатску школу основану 1920. Стручну продужну школу која је радила од 1935 и Стручну школу за ученике у индустрији и занатству.
Техничка школа са електро и машинским одсеком је основана 1960. Када је почела са радом, школа је имала пет одељења која су наставу похађала у неколико одвојених зграда у Младеновцу.
Свој простор, школа је добила 12. октобра 1961. године, а следеће године је почела доградња и опремање простора.
Иако се рад у првим годинама постојања школе одвијао у тешким условима, ученици прве генерације Техничке школе и данас служе на понос школи из које су потекли.
Одлични ученици из ове генерације су завршили Машински факултет, док је Лазар Лазаревић и магистрирао.
Поред тога, осморо њих је завршило Вишу машинску школу и неки од њих су касније радили у Техничкој школи као професори.
1969. године Техничка школа се ујединила са школом за квалификоване раднике "Живко Јаковљевић" чинећи заједничку установу Школски центар.
Директор установе је био Живадин Арсић, а школа је имала 26 одељења и 37 професора.
Због рационализације простора, средстава и кадрова, 1976. године у Младеновцу је формиран Образовни центар "Вељко Влаховић" у чији састав су ушле Техничка школа, Гимназија и Школа за КВ раднике.
То је био период сложеног и напорног рада на уједињавању колектива и уједначавању критеријума оцењивања.
Требало је много труда и напора да би пројекат средњег усмереног образовања заживео и опстао.
Школске 1990/1991. отпочиње нов период у развоју Техничке школе јер те године поново почиње са самосталним радом.
На основу плана уписа школске 1990/1991. године школа је реализовала нове наставне планове и програме за подручја рада: машинство и обрада метала, електротехника и текстилство.
Од те године започето је и опремање радионица и кабинета, а уписна политика се усавршавала пратећи технолошке трендове. Ученици школе постижу изванредне резултате на републичким такмичењима у оквиру својих струка, а развија се и културни живот шКоле.
Хор је годинама репрезентовао своју школу, а још увек се памте представе "Народни посланик" и "Госпођа министарка" Б. Нушића у извођењу драмске секције Техничке школе.
Кадрови школе су посебно поглавље, јер у школи ради 80% наставног кадра који су ученици наше школе.
Школа је своју кадровску политику усмерила на младе и од њих ствара успешне стручњаке. Они данас чине највреднији део колектива који је хомоген, радан и са бројним идејама за иновације.

Like this website? Create yours in under 2 minutes.