Ово је наша финансијска служба

Дејан Тагић,

шеф рачуноводства

Надежда Илић,

административни радник

Јелена Илић,

административни радник

Јелена Јевић,

техничар заједничких служби

Like this website? Create yours in under 2 minutes.