Нешто више о профилуЕлктротехничар енергетике је веома актуелан смер у области електротехнике, веома запажен и тражен. Посао му је да организује, надзире, прати али и учествује у одржавању електроенергетских, подземних и надземних водова, контактних мрежа, трансформаторских станица, инсталација јаке струје и уличних осветљења.


Like this website? Create yours in under 2 minutes.