Радне компетенције:

 • Постављање и одржавање оперативног система рачунара
 • Креирање, одржавање, ажурирање садржаја и провера сигурности платформи за Интернет сервисе
 • Ижрада десктоп апликација
 • Ижрада статичких и динамичких веб презентација и веб апликације и њихово имплементирање
 • Креирање, моделовање и развијање база података
 • Одржавање и провера сигурности информационих система

Ово морате прочитати


Информациона технологија (ИТ) је употреба рачунара за складиштење, преузимање, пренос и манипулацију подацима или информацијама. ИТ се обично користи у контексту пословног пословања за разлику од личних или забавних технологија.

ИТ се сматра подскупoм информационо-комуникационе технологије (ИКТ).

Задаци које би сваки ИТ инжењер требало да може да изврши укључују дизајнирање конфигурације система, усмеравање инсталације система, спровођење системских стандарда, дизајнирање и примену нових решења, максимизирање мрежних перформанси, решавање проблема са мрежом, обезбеђивање мреже ...


Сврха система информационе технологије је да помогне људима да обављају свој посао и постижу своје циљеве у организацији. Побољшање продуктивности и ефикасности коришћењем технологије је кључни фокус.


Знање о:


 • карактеристикама и функцијама рачунарског хардвера
 • функцијама, инсталирању и конфигурисању оперативног система и додатног софтвера
 • комуникаоционим технологијама, рачунарским мрежама и пасивној и активној мрежној опреми
 • израђује веб странице и веб апликације и објављује их на веб серверу
 • изради и начину коришћења техничке документације
 • примени основних принципа комуникације и оргнизације у предузећу
 • самостално склапа рачунар, тестира хардвер и отклања кварове
 • врши заштиту од напада на информациони систем

И још много тога!!!

Like this website? Create yours in under 2 minutes.