Професори Електротехнике

Александар Ранковић,

дипл. инж. електротехнике

Марија Бјеловук,

дипл. инж. електротехнике

Добрица Ћертић,

дипл. инж. електротехнике

Живан Давидовић,

дипл. инж. електротехнике

Александар Радосављевић,

дипл. инж. електротехнике

Добрица Ђурђевић,

дипл. инж. електротехнике, организатор практичне наставе, помоћник директора за електротехнички смер

Срђан Маричић,

дипл. инж. електротехнике

Весна Радић,

дипл. инж. електротехнике

Данијела Савковић,

дипл. инж. електротехнике

Тамара Савић Живковић,

дипл. инж. електротехнике

Далибор Невенкић,

дипл. инж. електротехнике

Никола Димитријевић,

дипл. инж. електротехнике

Горан Станковић,

дипл. инж. електротехнике

Милан Божић,

дипл. инж. електротехнике

Мирјана Ђорђевић,

дипл. инж. електротехнике

Like this website? Create yours in under 2 minutes.